De Berlijnse muur

In deze top 10 mag de Berlijnse Muur zeker niet ontbreken. Voor de val was deze muur beroemd en berucht, een ruim 45 kilometer lange en 3,6 meter hoge scheiding tussen Oost- en West-Berlijn. Na de val is de Muur vrijwel geheel gesloopt, hoewel je op sommige plekken in de stad nog
restanten zult tegenkomen. Bij de East Side Gallery kun je nog een goed beeld krijgen van hoe de Muur er ooit uitzag. Hier staat nog een stuk van 1316 meter, die in 1990 door een aantal kunstenaars is beschilderd.

Berlijnse Muur in Berlijn

Het bekendste symbool van de Koude Oorlog is ontegenzeggelijk de Berlijnse Muur. Nergens werd de Duitse tweedeling zo zichtbaar als hier in Berlijn, het tastbare bewijs van het IJzeren Gordijn en tegenwoordig één van de historische bezienswaardigheden. De Berlijnse Muur werd in 1961 gebouwd en scheidde Berlijn in een communistisch Oost-Berlijn en een democratisch West-Berlijn. Het idee hierachter was, dat op deze manier Duitsland nooit meer in staat zou zijn een oorlog te ontketenen. De lengte van de Berlijnse Muur bedroeg ooit 45,3 kilometer, totdat er in 1989 een einde aan kwam en er nu nog slechts een klein stukje van is overgebleven ter nagedachtenis aan die tijd met de zogenoemde Gedenkstätte Berliner Mauer. Wat betreft bezienswaardigheden is dit het belangrijkste monument in het centrum van Berlijn dat nog refereert aan de tweedeling van toen. Zowel in economisch als sociaal opzicht betekende de Berlijnse Muur voor veel inwoners van Berlijn een ramp. Werkeloosheid en geen modernisering. Wegen, huizen en industrie raakten in verval en er aan ontsnappen was niet meer mogelijk. Wil je meer weten kun je aan de Bernauerstraße ook nog terecht bij een bezoekers- en documentatiecentrum terecht.

Ook voor historische bezienswaardigheden ben je in Berlijn aan het juiste adres!

 

Plaats een reactie